Author Topic: Takot, kawalan ng laman, kawalan ng pag-asa  (Read 1736 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Ezraph2001

Re: Takot, kawalan ng laman, kawalan ng pag-asa
« Reply #15 on: December 23, 2017, 10:03:32 PM »

Offline Minq

Re: Takot, kawalan ng laman, kawalan ng pag-asa
« Reply #16 on: December 23, 2017, 10:49:56 PM »

Offline Ezraph2001

Re: Takot, kawalan ng laman, kawalan ng pag-asa
« Reply #17 on: December 24, 2017, 12:14:43 AM »